SENSITIV IMAGO 530

SENSITIV IMAGO 530

Medicínský přístroj Sensitiv Imago slouží k neinvazivnímu komplexnímu biorezonančnímu měření, k nápravě chybných frekvencí orgánů našeho těla,k výběru preparátů (alopatických, homeopatických, přírodních) vhodných kcílenému zlepšení zdravotního stavu a k dalším mnoha účelům týkajících se lidského organizmu. Medicínský přístroj Sensitiv Imago využívá ke své funkci úplně novou, nls technologii, která je založena na tom, že každý proces, který v organismu člověka probíhá, každé onemocnění, každý předchůdce onemocnění, má svoje charakteristické frekvenční spektrum. Při zkoumání tohoto fenoménu se zjistilo, že stejné procesy mají u různých lidí shodná frekvenční spektra, tudíž stačí změřit standartní odchylku u jednoho člověka, a můžeme s jistotou říci, že tento rozsah patří danému onemocnění. V databázi přístroje jsou uloženy vzorky frekvenčních spekter všech známých správných a taktéž patologických procesů (samozřejmě s přihlédnutím ke stáří), které mohou probíhat ve zdravém a nemocném organismu. Během snímání informace z organismu Sensitiv Imago porovnává získané hodnoty s těmi, které má v databázi. Při nalezení shody kmitočtů docházík jevu biorezonance – zvětšení amplitudy a frekvence kmitočtu, tento moment přístroj zaregistruje a graficky na něj upozorní.
Sensitiv Imago je schopen napravovat chybnou frekvenci za pomoci BRT a Mora-terapie. Tyto postupy vycházejí z faktu, že při změně frekvenčního spektra jakéhokoliv procesu v organismu se mění i samotný proces, takže je možné provést poměrně rozsáhlou neinvazivní korekturu libovolného patologického procesu v organismu se stabilním výsledkem. Pomoci Sensitiv Imago je taktéž možné optimalizovat schéma pro dávkováníléků, přírodních preparátů, bylinek. Je rovněž možné zjistit, zda na základě tohoto dojde ke zlepšení, či zhoršení současného stavu a zároveň posoudit vliv i na ostatní orgány, tzn úplně se vyhnout vedlejším efektům, nebo je alespoň minimalizovat. Pomocí této technologie má zařízení unikátní možnost předpovědět změny frekvenčního spektra v závislosti na tom či onom přípravku, a dokonce toto vyjádřit vi procentuálních hodnotách. Je zde funkce předpovědi vývoje onemocnění, jak se bude současný stav vyvíjet za 1rok až 5 let, v případě jeho neléčení. Dále je také možnost předpovědět onemocnění ještě před jeho vznikem na základě rizikového stádia kdy si pacient ještě na nic nestěžuje – klinické analýzy nepoukazují na patologii, ale u buněk se už začínají projevovat nepatrnéodchylky od správných frekvencí, a pokud nebudou tyto změny napraveny, vbudoucnu se z nich s největší pravděpodobností vyvinou onemocnění. Nakonec je zde ještě jedna nedocenitelná funkce, a to možnost stanovení dědičných náchylností k nemocem na základě chromozomatického testu. Sensitiv Imago rovněž vyhodnotí, zda lidský organismus obsahuje viry, bacily parazity či nepříjemné plísně a pomocí Sensitivem vytvořených spektronozodů, napomůže k jejich odstranění. Další z unikátních funkcí tohoto přístroje je léčba závislosti na nikotinu, tzv. Antismoking program.

Sensitiv Imago 530 dostal prestižní ocenění ZLATOU MEDAILI za nejlepší medicínský diagnostický přístroj v roce 2009 v Plovdivu na mezinárodní technické konferenci. Tento přístroj lze použít jako základ pro seriózní vědecké práce.

Absolutní kontraindikací vyšetření na Sensitivu je kardiostimulátor a epilepsie.

Upozorňujeme, že v žádném případě vyšetření na Sensitiv Imago 530 nenahrazuje lékařské testy, ale je jejich vynikajícím doplňkem.