MEIK screening prsní žlázy

Screening prsní žlázy MEIK

Principiálně se jedná o měření vodivosti buněk, kde se využívá poznatek, že vodivost změnou postižených buněk je 30-40 krát vyšší než ve zdravých buňkách. A tímto způsobem je možné zjišťovat případné patologické změny již v počátečním stádiu. Navíc metodu elektroimpedančního měření prsu neprovází nepříznivé průvodní jevy a omezení, které jsou typické pro klasickou mamografii (mechanické stlačení a ozáření prsu, omezení věkem z důvodu density a stále na významu získávající hormonální omezení BRCA1/BRCA2). Elektroimpedanční počítačový mamograf umožňuje vizualizovat rozdělení elektrické vodivostibiologických tkání v několika příčných řezech v různých hloubkách sledované části těla pacienta a identifikovat tak změny na získávaných zobrazeních.

Největší výhodou elektroimpedanční metody měření je absolutní neškodnosta vysoká vypovídací schopnost, která je spojená se značnou korelácí elektrické vodivosti (elektrické impedance) biologických tkání s jejich fyziologickým stavem. Dalšími přednostmi je kompaktnost aparatury a jednoduchost procedury vyšetření.

Samotné měření elektroimpendance se realizuje přiložením měřící sondy přístroje k mléčné žláze tak, aby co možná největší počet elektrod bol vkontaktu s pokožkou, a lehkým přitlačením sondy směrem k žebrům. Do panelu elektrod je vmontována světelná dioda, její světelná skvrna pomáhá přesně umístit střed matrice nad požadovaným úsekem těla pacienta. Na obrazovce počítače se zobrazuje dynamická mapa kontaktů, nakteré jsou zelenou barvou zobrazeny dobré kontakty a černou – špatné kontakty (bez kontaktu). Po ukončení měření, které trvá přibližně 20 sekund pro jedno měření, je signál ihned počítačově zpracován a zobrazen. Toto počítačové zpracování velmi ulehčuje vyhodnocení stavu měřené osoby. V procese skenování, přístroj pomocí jedné z 256 elektrod matrice střídavě injektuje do těla pacienta slabý střídavý elektrický proud (0,5 mA) o frekvenci 50 kHz a snímá příslušné rozdělení elektrických potenciálů na jeho povrchu. Získané údaje sa potom využívají na rekonstrukci elektroimpendanční zobrazování pomocí matematických algoritmů, realizovaných prostřednictvím počítače.